Development/Cоздание сайта/Strona internetowa

Marketing/Маркетинг/Marketing

Your detailed answers will help us understand the situation, analyze it and offer the most effective solution/
Ваши развернутые ответы помогут нам понять ситуацию, проанализировать ее и предложить максимально эффективное решение
Szczegółowe odpowiedzi pomogą nam zrozumieć sytuację, przeanalizować i zaproponować najskuteczniejsze rozwiązanie.

1. Information about the company/ Информация о компании/ Informacje o firmie


2.Competition/ Конкуренция/Konkurencja

3. Target audience/Целевая аудитория/Grupa docelowa


4. Information about previous and future advertising activities/Информация о предыдущей и будущей рекламной деятельности/Informacje o poprzednich i przyszłych działaniach reklamowych


5.Marketing goals/Маркетинговые цели/Cele marketingowe

6. Additional Information/Дополнительная информация/Dodatkowe informacje